.net - . :

 
 

- .net

- ... ? ? ? ? , . - , , - .

   .net

-

  -

(. Dilə Dərd qızı Yenikieva, ә ә ) — , , , , , - , , , . . — .

. , — , ,...

   -

| ?